מן מכונות ניקוי- פתרונות מבריקים לניקוי תעשייתי

Hakomatic B70

Hako Hakomatic B45

Hako Citymaster 1200 Compact Sweeper

Hakomatic B45

Fimap My50

Fimap My16

Fimap Mr & MMg Ride on Scrubber Dryers